Zdravotníci v péči o nás nebo naše blízké pochybili. Co dělat?

26.4.2018

Ve zdravotní dokumentaci chybu lékaře či sester nehledejte, nebude tam. Postupy v ní zapsané jsou ale dohledatelné a podle nich pak odborník v oboru, soudní znalec, určí, kde se stala chyba a jestli zdravotnický personál při péči o naše zdraví či zdraví našich blízkých neudělal nějakou chybu. V pořadu Třináctka Plus o tom více hovořila advokátka Marie Cilínková.

cilinkova.jpgK pochybení dojít může a ne vždy za ní nesou odpovědnost druzí. Proto také podepisujeme informovaný souhlas při nástupu do nemocnice (před operací apod.), že počítáme s tím, že se může něco zkomplikovat, protože medicína je věda, která se stále vyvíjí. 

Dojde-li k nějaké újmě na zdraví pacienta, většinou až soudní znalec posuzuje, jestli došlo k odchýlení od medicínských postupů. Pak se teprve řeší odpovědnost. 

Nebojte se vyžádat si kompletní zdravotnickou dokumentaci 

„Poškození jsou buď zjevná (např. oteklá ruka, když infuze netekla do žíly), nebo taková, kdy vlastně nevíme, co se stalo (pacient byl v těžkém stavu, v bezvědomí apod.), tady si veškerou péči musí ohlídat příbuzní. Zásadou také je, že každý by měl svým záležitostem věnovat patřičnou pozornost. Důležité je jednat rychle. Ptát se personálu, lékaře, co se stalo a proč? Bohužel jsme s vysvětlením často odmítáni. Vyžádáme si tedy kompletní zdravotnickou dokumentaci, na to máme právo, a hledáme specialistu v oboru, který správnost léčby zkontroluje," vysvětluje správný postup advokátka Cilínková. 

Na co všechno může mít poškozený pacient nárok? 

„Těch nároků je hodně, jako u každé škody. Především tam je náhrada za bolest vypočítaná podle metodiky určené Nejvyšším soudem. Dalším nárokem je ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Zůstane-li pacient ale díky chybě druhých invalidním, má nárok ještě na tzv. překážky lepší budoucnosti, na ztížení společenského uplatnění. Tady je to zatím problém, protože ještě není dopracovaná metodika odškodnění, proto se to neodškodňuje, ale brzy jistě bude. Je to takové zadostiučinění za to, čeho už teď člověk kvůli druhým není schopen (musí o něj i o jeho domácnost někdo pečovat atp.). To je nové. K dalším nárokům patří i příspěvek na léky, přilepšení na stravu, dietu, na ztrátu na starobním důchodu a také na uhrazení veškerého cestovného, které souvisí s léčbou poškozeného," říká Marie Cilínková. 

„Smutné na tom všem také je, že posuzování odpovědností ve zdravotnictví jsou nejnamáhavějšími a také nejdelšími soudními spory. Právě pro řadu posudků od odborníků, které jsou často protichůdné, přicházejí na řadu odvolání a opravné prostředky a spravedlnost se hledá i dlouhé roky," dodává advokátka.

A&K CILÍNKOVÁ

Pondělí - Pátek

RYCHLÝ PŘÍSTUP

ÚvodBlogO násKontakt

KONTAKT

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

+420 224 221 476

office@akcilinkova.cz

AK Cilínková > Novinky > Zdravotníci v péči o nás nebo naše blízké pochybili. Co dělat?