Pracovní úraz

Pracovní úraz

-Pracovní úraz-

Náhrada škody na zdraví

Pracovní úraz

Pracovní úraz je vždy významným zásahem do života. Nejde pouze o dočasný výpadek příjmů, ale často je poškozený poznamenán v pracovní oblasti na celý život. Nezřídka kdy dochází i k vyhrocení vztahů se zaměstnavatelem, které ústí v šikanu na pracovišti, v horším případě v ukončení zaměstnání.

V případě vzniku újmy na zdraví při plnění pracovních povinností pro zaměstnavatele máte nárok na plnou náhradu této újmy. Vznikne-li v důsledku utrpěného pracovního úrazu zaměstnanci škoda, je za ni odpovědný zaměstnavatel, a to i v případě, že dodržel předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pakliže zaměstnavatel odmítá svou odpovědnost za pracovní úraz uznat, nebo jí odmítá z části, doporučujeme vyhledat právní pomoc, která Vám dá jistotu, že zamítavé stanovisko zaměstnavatele má oporu v právních předpisech. Velmi časté jsou případy, kdy zaměstnavatel odpovědnost za škodu sice přizná, ale pojišťovna stále hledá důvody, pro které plnění odmítá, nebo plní pouze s části s odkazem na spoluzavinění zaměstnance.

V těchto případech je zpravidla nutné vyhledat pomoc odborníka, který za Vás po dobu Vaší nemoci bude se zaměstnavatelem a pojišťovnou pragmaticky jednat a zajistí Vám spravedlivé odškodnění. 

NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU

Pokud jste utrpěli pracovní úraz, poskytujeme první osobní konzultaci bezplatně.

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad

A&K CILÍNKOVÁ

Pondělí - Pátek

RYCHLÝ PŘÍSTUP

ÚvodBlogO násKontakt

KONTAKT

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

+420 224 221 476

office@akcilinkova.cz