Úvod

Úvod

tie.png

 

Specializace v oblasti náhrady újmy
na zdraví a rodinného práva

Advokátní Kancelář &

Marie Cilínková

Založeno 1990

Újma na zdraví

Rodinné právo

Sporná agenda

Trestní právo

Smluvní právo

Dědické právo

Advokátní kancelář JUDr. Marie Cilínkové poskytuje komplexní právní služby o nejvyšším standartu s důrazem na osobní přístup ke každému klientu. Všichni členové týmu se důsledně řídí zásadami profesní etiky a usilují o co nejlepší kvalitu poskytovaných služeb. 

Jako advokátní kancelář působíme nepřetržite od roku 1990. Za tuto dobu jsme pomohli úspěsně hájit práva tisícům klientů. Zaměřujeme se zejména na problematiku náhrady újmy na zdraví a rodinného práva. Oblast naší činnosti je však mnohem širší a zahrnuje obecně agendu soudních sporů, trestního, dědického a smluvního práva.  

Charakteristikou naší kanceláře je boj za práva každého jednotlivého klienta. I přes významné úspěchy v mnoha oblastech práva a širokou agendu se stále profilujeme jako menší advokátní kancelář, kde nalezne pomoc každý. 

aka.jpg

 

 

 

 

Zkušenosti 

Naše advokátní kancelář disponuje týmem zkušených advokátů a specializovaných právníků. Tradice naší kanceláře se datuje od roku 1990. Za tuto dobu jsme nikdy neslevili z vysokých standartů poskytovaných právních služeb, ale ani z osobního přístupu ke klientovi, o jehož práva nám jde především. 

        Naše specializace

Dopravní nehody

Dopravní nehody jsou stále smutným faktem v naší společnosti. Pokud jste se stali obětí dopravní nehody, ať již jako řidič, spolujezdec nebo chodec, nebo pokud jste příbuzní osoby, která při dopravní nehodě utrpěla újmu, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Nespoléhejte pouze na první plnění nabízená pojišťovnami nebo na sliby společností, které se na neštěstí obětí dopravních nehod živí. Vyhledejte skutečně odbornou pomoc. 

 

Škoda způsobená lékařem

Lékařské povolání je úctyhodné, avšak ani lékaři nejsou neomylní. Dlouhodbě se jako jedni z mála v naší republice specializujeme na problematiku sporů s lékaři nebo zdravotnickými zařízeními. Pokud dojde k újmě způsobené lékařským zákrokem, není naším primárním cílem postihovat lékaře, nýbrž získat pro poškozeného takové odškodnění, které mu umožní důstojně pokračovat v jeho životě. 

 

 

Pracovní úraz 

Pracovní úraz je vždy významným zásahem do života. Nejde pouze o dočasný výpadek příjmů, ale často je poškozený poznamenán v pracovní oblasti na celý život. Nezřídka kdy dochází i k vyhrocení vztahů se zaměstnavatelem, které ústí v šikanu na pracovišti, případně v ukončení zaměstnání. V takové situaci je již nutné vyhledat pomoc odborníka, který za Vás po dobu Vaší nemoci bude se zaměstnavatelem pragmaticky jednat a zajistí Vám spravedlivé odškodnění. 

 

Ztráta blízkého člověka

Ztráta blízkého člověka je jednou z nejtěžších situací v životě. Pokud k takové ztrátě dojde se zaviněním třetí osoby, je na místě obrátit se pro vymáhání Vašich nároků na odbornou pomoc Máme rozsáhlé zkušnosti s poskytováním právních služeb pozůstalým osobám. Garantujeme citlivý přístup a komplexní služby v takovém rozsahu, aby se Vám vymáhání Vašich práv dotklo co nejméně. Tato právní oblast se neustále vyvýjí, k dosažení co nejvyššího plnění za Vaše duševní útrapy je nutná aktivní a soustředěná činnost, podpořená znalostí nejaktuálnějšího právního vývoje v této oblasti. 

Oběti trestních činů

Nabízíme účinnou ochranu práv obětí trestných činů. Jako zmocněnci poškozených v trestním řízení kombinujeme zkušenosti z práva trestního a specializaci naších právníků na vymáhání náhrady způsobené újmy. 

 

Odborné zázemí

Naše kancelář úzce spolupracuje s rozsáhlou sítí zkušených lékařů a znalců. Vaši věc jsme tak schopni posoudit nejen po skutkové a právní stránce, ale i po stránce odborné.  

NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU

Napište nám svůj problém. Společně jej posoudíme a nalezneme pro Vás nejlepší řešení. 


Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad

A&K CILÍNKOVÁ

Pondělí - Pátek

RYCHLÝ PŘÍSTUP

ÚvodBlogO násKontakt

KONTAKT

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

+420 224 221 476

office@akcilinkova.cz