Dopravní nehody

Dopravní nehody

Dopravní nehody

Náhrada škody na zdraví

Dopravní nehody

 

 

Dopravní nehody jsou smutným faktem v naší společnosti. Pokud jste se stali obětí dopravní nehody, ať již jako řidič, spolujezdec nebo chodec, nebo pokud jste příbuzní osoby, která při dopravní nehodě utrpěla újmu, vzniká Vám v této souvislosti řada práv. 

Naši advokáti jsou díky dlouhodbé specializaci vybaveni podrobnou znalostí o praxi v odškodňování následků dopravních nehod jak při jednání s pojišťovnami, tak před soudy.  Jsme schopni objektivně posoudit, zda pojišťovnou nabízená výše odškodnění skutečně odpovídá Vaší újmě a zasadíme se o to, aby finanční kompenzace za Vaše útrapy byla co nejvyšší. 

V případě závažnějších nehod, kdy lze předpokládat, že újma na zdraví zanechá trvalé následky, je již odborná pomoc téměř nutností. Kromě základních nároků je nezbytné domoci se ve spravedlivé výši odškodnění za trvalé následky, které je často jediným způsobem, jak postiženému člověku do budoucna zajistit šanci na důstojný život. V souvislosti s trvalými následky Vám vznikají další práva, jako je právo na invalidní důchod odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu, právo na náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, právo na náhradu nákladů na péči a výživu, na náhradu nákladů vynakládaných na léčbu, na cestovné a další práva.

Pokud se rozhodnete vyhledat naši pomoc, garantujeme, že budete pojišťovně při uplatňování Vašich nároků rovnocenným partnerem, nikoliv pouze pasivním příjemcem nabízených plnění.

 

NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU

Pokud jste obětí dopravní nehody nebo pokud bylo v dopravní nehodě ublíženo Vaší blízké osobě, poskytujeme první osobní konzultaci bezplatně.  

 

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad

A&K CILÍNKOVÁ

Pondělí - Pátek

RYCHLÝ PŘÍSTUP

ÚvodBlogO násKontakt

KONTAKT

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

+420 224 221 476

office@akcilinkova.cz