Oběti trestných činů

Oběti trestných činů

Oběti trestných činů

Náhrada škody na zdraví

Oběti trestných činů

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě věnuje zastupování oběti trestných činů při vymáhání náhrady jejich vzniklé újmy.

Pokud vám byla v důsledku trestné činnosti způsobena újma, máte právo domáhat se náhrady již v trestním řízení vedeném proti pachateli, případně samostatnou žalobou v občanskoprávním řízení. 

Bohužel se často setkáváme se situací, kdy pachatel způsobí poškozenému významnou škodu, ale sám je nemajetný, nebo se v důsledku trestného činu dostane do výkonu trestu odnětí svobody. V těchto případech je pro poškozené velice složité se spravedlivého odškodnění domoci. V takových případech je vymáhání způsobené újmy dlouhodobá otázka a právní pomoc je téměř nezbytná. 

NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU

Pokud jste se Vy nebo Vám blízká osoba staly obětí trestného činu, je nutné vyhledat odbornou pomoc. 

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad

A&K CILÍNKOVÁ

Pondělí - Pátek

RYCHLÝ PŘÍSTUP

ÚvodBlogO násKontakt

KONTAKT

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

+420 224 221 476

office@akcilinkova.cz

 
AK Cilínková > Náhrada újmy na zdraví > Oběti trestných činů