Ztráta blízkého člověka

Ztráta blízkého člověka

Ztráta blízkého člověka

Náhrada škody na zdraví

Ztráta blízkého člověka

 

Ztrátu blízkého člověka je nutné považovat za nejbolestivější situaci v životě. Pokud k tomu dojde zaviněním třetí osoby, bývají útrapy pozůstalých dále zesíleny. Pokud jste se do takové životní situace dostali, zákon Vám přiznává nárok na finanční odčinění duševních útrap.

V naší kanceláři máme s poskytováním právních služeb pozůstalým osobám rozsáhlé zkušenosti.  Garantujeme citlivý přístup a komplexní služby v takovém rozsahu, aby se Vás postup k získání spravedlivého odškodnění dotkl co nejméně.

Tato právní oblast se neustále vyvíjí a částky přiznávané pozůstalým za úmrtí blízké osoby se mohou lišit v řádech stovek tisíc. K posouzení toho, na jaké odškodnění máte skutečně nárok, je nutná detailní znalost právní úpravy a aktuální rozhodovací praxe soudů, kterou Vám může poskytnout pouze specializovaný advokát. K dosažení spravedlivého odškodnění je nutné, aby se advokát podrobně seznámil s průběhem události, se vztahy mezi pozůstalými a zemřelým, s jejich nejen citovou, ale i ekonomickou závislostí a v neposlední řadě s postojem a jednáním škůdce. V případě, že k úmrtí došlo v dopravní nehodě, je nezřídka nutné zajistit zastoupení v trestním řízení proti škůdci. 

Právní úprava odškodňování duševních útrap se stále vyvíjí a částky, které by bylo obecně možné považovat za přiměřené, nejsou nijak fixně stanoveny. Je tak zcela na místě vyhledat pomoc odborníka. Zejména pokud k úmrtí blízké osoby došlo při dopravní nehodě, bývají pojišťovnou nabízené částky k odčinění útrap hluboko pod hranicí toho, na co máte skutečně nárok. Pozůstalí se tak často vlastní nečinností připravují o stovky tisíc.

Důrazně doporučujeme, aby jste se v těžké životní chvíli nenechali zlákat nabídkou obchodních společností, nabízejícím pozůstalým pomoc při jednání s pojišťovnou a při vymáhání pojistného plnění. Zpravidla pracovníci těchto společností kontaktují pozůstalé bez vyzvání a naléhají na podepsání plné moci. Bohužel tyto společnosti nedisponují dostatečnou odborností, zpravidla pouze převezmou od pojišťovny první plnění a upravené o vlastní odměnu okolo 10 – 20% jej přepošlou pozůstalým. Smyslem jejich existence je pouze přiživovat se na neštěstí druhých.  

NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU

Pokud jste ztratili v důsledku zavinění třetí osoby svého blízkého, poskytujeme první osobní konzultaci ve věci bezplatně. 

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad

A&K CILÍNKOVÁ

Pondělí - Pátek

RYCHLÝ PŘÍSTUP

ÚvodBlogO násKontakt

KONTAKT

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

+420 224 221 476

office@akcilinkova.cz

 
AK Cilínková > Náhrada újmy na zdraví > Ztráta blízkého člověka
Loading...

Náhrada újmy na zdraví

Loading...

Náhrada újmy na zdraví