Újma způsobená lékařem

Újma způsobená lékařem
Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad

Újma způsobená lékařem

Náhrada škody na zdraví

Újma způsobená lékařem

 

Lékařské povolání je úctyhodné, avšak ani lékaři nejsou neomylní. Dlouhodobě se jako jedni z mála v naší republice specializujeme na problematiku sporů s lékaři nebo zdravotnickými zařízeními. Pokud dojde k újmě způsobené lékařským zákrokem, není naším cílem zpravidla postihnout lékaře, nýbrž získat pro poškozeného takové odškodnění, které mu umožní důstojně pokračovat v životě.

V případě, že Vám byla způsobena škoda na zdraví nedbalým nebo neodborným postupem lékaře, máte nárok na plnou náhradu této škody. Typicky se jedná o situace, kdy lékař své povinnosti zjevně zanedbal, neprovedl potřebné vyšetření nebo nedostatečně provedl běžný lékařský zákrok, v důsledku čehož způsobil pacientu škodu.

Vymáhání odškodnění v těchto případech je zejména z důkazního a procesního hlediska velmi složité, lékaři a zdravotnická zařízení zpravidla svou odpovědnost od počátku plně odmítají a poškozenému nezbývá nic jiného, než se svých práv domáhat soudní cestou. Dokazování v soudním řízení probíhá pomocí lékařských znaleckých posudků, kterými je zkoumáno, zda lékař porušil své zákonem stanovené povinnosti.

Naši advokáti se na problematiku sporů pacientů s lékaři specializují. Na první schůzce Vaši věc s ohledem na naše dlouhodobé zkušenosti odborně posoudíme a v případě podezření na zanedbání lékařské péče navrhneme další postup.

Tento typ sporů bývá nákladný a neúspěch nese značná finanční rizika, doporučíme Vám tak jeho zahájení pouze, pokud porušení povinnosti lékaře objektivně spatřujeme. Toto objektivní posouzení věci jsme schopni zajisti i díky široké síti spolupracujících lékařů - specialistů v jednotlivých medicínských oborech.

 

NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU

Pokud se domníváte, že Vám nebo Vašemu blízkému člověka byla způsobena újma při poskytování lékařské péče, je vhodné se nejprve obrátit na advokáta. Po stručném objasnění skutkového stavu si sjednáme osobní konzultaci, na které se pokusíme pro Vás najít nejvhodnější postup.  


A&K CILÍNKOVÁ

Pondělí - Pátek

RYCHLÝ PŘÍSTUP

ÚvodBlogO násKontakt

KONTAKT

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

+420 224 221 476

office@akcilinkova.cz

 
AK Cilínková > Náhrada újmy na zdraví > Újma způsobená lékařem
Loading...

Náhrada újmy na zdraví

Loading...

Náhrada újmy na zdraví