Ceník

Ceník

Ceník

Služby

Naše sazby

– S klienty je standardně uzavírána smlouva o poskytování právních služeb. Na základě dohody je možné volit mezi následujícími způsoby stanovení odměny za služby poskytované advokátní kanceláří dle požadavků klienta.

Hodinová sazba

Při použití hodinové sazby je klientovi účtována odměna ve výši od 2.000- Kč – 3.500,-Kč bez DPH za každou hodinu času účelně stráveného poskytováním právních služeb. Výše hodinové sazby závisí na složitosti případu. K vyúčtování odměny stanovené hodinovou sazbou advokátní kancelář klientovi přiloží seznam úkonů provedených ve věci s přehledem účelně stráveného času. Hodinová sazba je vhodná tehdy, pokud nelze předem určit rozsah právních služeb, potřebný ke splnění klientova zadání, případně když má klient zájem pouze o jednotlivou poradu.

Výsledková odměna

Lze sjednat odměnu jako podíl na výsledku sporu či hodnotě věci, která je předmětem právní služby. U výsledkové odměny se jedná zpravidla o odměnu mezi 5-15% z částky pro klienta vymožené. <b>Tento způsob je vhodný zejména při vymáhání náhrady škody mimosoudní i soudní cestou.

Paušální odměna

Stálým klientům nabízí advokátní kancelář své služby v předem vymezeném rozsahu za výhodný měsíční paušál, jehož výše je v pravidelných časových intervalech upravována podle skutečného objemu právních služeb, poskytnutých klientovi v předchozím období.

Pevná odměna

Tento způsob stanovení odměny je obvyklý při realizaci jednorázových, jasně definovaných projektů. Klientovi je účtována předem dohodnutá odměna za předem sjednané penzum právních služeb. Výše pevné odměny se odvíjí od složitosti případu a předpokládaného času, potřebného pro jeho vyřešení.

Bezplatná první konzultace s advokátem.

V případě, že jste se stali obětí dopravní nehody nebo jste utrpěli pracovní úraz, poskytujeme první odbornou konzultaci zdarma. 

Dohodou lze dospět i ke kombinaci více shora uvedených způsobů stanovení odměny.

Pokud výše odměny za právní služby není mezi klientem a advokátní kanceláří sjednána, použije se pro stanovení odměny vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, která upravuje tzv. mimosmluvní odměnu.

V souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spory mezi fyzickými osobami a advokáty vzniklé ze smluv o poskytování právních služeb řeší Česká advokátní komora. 

NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU

Napište nám svůj problém. Společně jej posoudíme a nalezneme pro Vás nejlepší řešení. 

 

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad

A&K CILÍNKOVÁ

Pondělí - Pátek

RYCHLÝ PŘÍSTUP

ÚvodBlogO násKontakt

KONTAKT

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

+420 224 221 476

office@akcilinkova.cz

 
Loading...

Služby

Loading...

Služby