Článek z Novinky.cz: ÚS se zastal rodičů pečujících o syna postiženého kvůli chybám při porodu

13.2.2018

Nejen s těžkým postižením syna, ale také s postupem soudů se roky musí vyrovnávat manželé, kterým se v roce 1991 ve Vrchlabí narodil syn. Kvůli špatně vedenému porodu je chlapec těžce zdravotně postižený. Rodiče se soudně domáhali odškodnění a uhrazení nákladů na jeho celodenní péči. Zastání našli až u Ústavního soudu (ÚS).

cilinkova2.jpg

Vinou špatně vedeného porodu došlo u dítěte k rozvoji vážné dětské mozkové obrny s postižením hybnosti horních i dolních končetin, ztrátě zraku i psychických funkcí.

Péči může dostat i za domácí péči

Senát ÚS v čele se soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ale upozornil, že pod pojmem „léčení“ se rozumí nejen akutní péče, ale i stabilita zdraví poškozeného. Soud rovněž konstatoval, že  příbuzní mají právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s péčí o osobu blízkou.

„Bez péče o poškozenou osobu by mohlo nastat zhoršení zdraví nebo i ztráta života. Není žádoucí, aby na osoby blízké bylo přeneseno břemeno v neúměrném rozsahu a nemocnice by tak byla zcela osvobozena od povinnosti nahradit náklady péče o poškozeného jeho rodinou,“ vysvětlila mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Soudce David upozornil, že v současné době se mohou rodiny rozhodnout, zda se budou o svého příbuzného starat doma, nikoli že ho dají do ústavu, s čímž počítaly starší zákony. „Je na zákonných zástupcích zvolit způsob péče o postiženého, tedy osobní péči nebo vynakládání finančních prostředků na profesionální ošetřovatele. Pokud by osoby blízké pečovaly o postiženého bez nároku na náhradu, bylo by to nepřiměřeným břemenem,“ konstatoval David.

Advokátka rodiny Marie Cilínková přivítala verdikt s úlevou. „Týká se to tisíce lidí, kteří se starají o své těžce nemocné blízké. Někdo z rodiny se pak často musí vzdát zaměstnání, zůstat doma a starat se. Pak ta rodina ale živoří. Nález je velmi spravedlivý,“ prohlásila.

A&K CILÍNKOVÁ

Pondělí - Pátek

RYCHLÝ PŘÍSTUP

ÚvodBlogO násKontakt

KONTAKT

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

+420 224 221 476

office@akcilinkova.cz

AK Cilínková > Novinky > Článek z Novinky.cz: ÚS se zastal rodičů pečujících o syna postiženého kvůli chybám při porodu