Trestní právo

           Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti trestního práva. Trestní právo patří k těm právním odvětvím, kde se jednoduše bez kvalitního advokáta neobejdete. Pokud hrozí Vám nebo Vašim blízkým trestněprávní postih, spolehněte se na naši advokátní kancelář, která má s celým trestním řízením bohaté zkušenosti.

                 V rámci trestního práva poskytujeme zejména tyto služby:

  • poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování
  • komplexní obhajoba mladistvých
  • právní zastoupení poškozených v trestním řízení včetně uplatňování nároků na náhradu škody po pachatelích trestných činů

Komplexní obhajoba ve všech trestních věcech v plném rozsahu.

          tj. zejména zastupování obviněného v přípravném řízení (účast na úkonech v přípravném řízení – výslechy obviněných, svědků, poškozeného, rekognice apod.), pomoc v otázkách ohledně vazebních rozhodnutí, obhajoba v řízení před soudy (zastupování obžalovaného před soudy všech stupňů), podávání rádných i mimořádných opravných prostředků (stížnost, odvolání, dovolání, obnova řízení, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona, ústavní stížnost)

Kontaktujte nás

+420 224 221 476
volejte 8:00-16:30