Smluvní právo

         Všichni advokáti naší kanceláře mají rozsáhlé zkušenosti v sepisování, úpravě, kontrole a uzavírání smluv. Naše specializace na oblast občanského práva nám umožňuje pragmatické a směrodatné smluvní řešení s efektivním výsledkem pro klienta.

               Poskytujeme komplexní služby týkající se smluvního práva, zejména v oblastech:

  • kupní smlouvy
  • darovací smlouvy
  • smlouvy o advokátní úschově při převodu vlastnického práva k nemovitostem
  • nájemní a pachtovní smlouvy
  • vymáhání pohledávek
  • úvěrové smlouvy
  • příkazní smlouvy
  • smlouvy o dílo
  • pojistné smlouvy

Kontaktujte nás

+420 224 221 476
volejte 8:00-16:30