Rodinné právo

        V oblasti rodinného práva poskytuje naše advokátní kancelář komplexní právní služby na vysoké odborné úrovni, vyplývající zejména z naší dlouholeté zkušenosti s tímto právním odvětvím.

        Nad rámec právní stránky věci je v naší kanceláři samozřejmostí  osobní přístup ke klientovi a jeho protistraně, akcentující přítomnou citovou stránku případů týkajících se rodinného života. Prioritou pro nás je vždy nejprve pokus o smír mezi stranami sporu.

     Naše zkušenosti a lidský přístup  byly oceněny cenou Právník roku 2006  České advokátní komory v oblasti rodinné právo pro JUDr. Marii Cilínkovou.

          V oblasti rodinného práva poskytujeme tyto právní služby:

  • komplexní právní služby týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
  • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů – předmanželské smlouvy
  • zastupováním ve sporech o zaplacení výživného
  • vypořádání společného jmění manželů
  • uplatňování statusových a rodičovských práv (určení otcovství, popření otcovství, péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých atd.)

Kontaktujte nás

+420 224 221 476
volejte 8:00-16:30