Dědické právo

           Dědické řízení může proběhnout bez problému, ale výjimkou nejsou ani dlouholeté rodinné rozepře. Proto je na místě těmto situacím předcházet a navštívit advokáta, který s Vámi projde vaše možnosti v případě, že svůj majetek dědicům zůstavujete, nebo v případě, kdy svá dědická práva uplatňujete v řízení před notářem nebo soudem.

          Dědické právo prošlo s přijetím nového občanského zákoníku výraznou změnou, která přinesla řadu nových, dosud neznámých institutů, spojených zejména s výraznější ochranou zůstavitele a jeho poslední vůle. V této situace je vhodné obrátit se na odborníka a předejít tak případným těžkostem a sporům, jež jsou bohužel v tomto odvětví práva velice časté.

          V oblasti dědického práva poskytujeme zejména tyto služby:

  • komplexní právní poradenství týkající se práv a povinností vyplývajících z právní úpravy dědického práva
  • sepis závěti, listin o vydědění, příprava a sepis dědických smluv
  • sepis dovětku – podmínky, příkazy a doložení času pro dědice, zřízení odkazů
    nabývání dědictví, přijetí či odmítnutí dědictví
  • zastupování dědiců v řízení před notářem a dědickým soudem. Uplatňování majetkových nároků dědiců a sepisování dohod mezi dědici.
  • zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění.

Kontaktujte nás

+420 224 221 476
volejte 8:00-16:30