Ztráta blízkého člověka

       

              – Pozůstalí mají nárok na jednorázové odškodnění za ztrátu blízkého člověka.

      – U této náhradové položky vysoce doporučujeme právní zastoupení, které zpravidla vede k vyššímu odškodnění v řádech až statisíců korun.

_____________________________________________________

             Výše odškodnění se stanoví úměrně jako náhrada za vytrpěné duševní útrapy a zásah do přirozených práv člověka, zejména práva na rodinný život. Výše tohoto druhu nároku není od účinnosti nového občanského zákoníku stanovena fixní částkou, nýbrž se přihlíží k individuálním okolnostem u každého poškozeného. Výše obdržené náhrady tak záleží zejména na argumentaci poškozeného co do charakteru vztahu mezi zesnulým a poškozeným, znalosti platných předpisů, praxe pojišťoven a soudní judikatury.