Škoda způsobená lékařem

     – Bez kvalitního právního zastoupení se ve sporu s lékařem/lékařským zařízením neobejdete.

   – Úzká specializace na tento typ sporů garantovaná jedním z nejvýznamějších advokátů při hájení práv pacientů v České republice, JUDr. Marií Cilínkovou.

____________________________________________

         V případě, že Vám byla způsobena škoda na zdraví nedbalým nebo neodborným postupem lékaře, máte nárok na plnou náhradu této škody. Typicky se jedná o situace, kdy lékař své povinnosti zjevně zanedbal, neprovedl potřebné vyšetření nebo nedostatečně provedl běžný lékařský zákrok, v důsledku čehož způsobil pacientu škodu.

          Vymáhání odškodnění v těchto případech je zejména z důkazního a procesního hlediska velmi složité, lékaři a zdravotnická zařízení zpravidla svou odpovědnost od počátku plně odmítají a poškozenému nezbývá nic jiného, než se svých práv domáhat soudní cestou. Dokazování v soudním řízení probíhá pomocí lékařských znaleckých posudků, kterými je zkoumáno, zda lékař porušil, či neporušil své povinnosti. Často tyto spory bývají pro poškozené náročné z finančního hlediska, kdy je nutné hradit znalecké posudku, právní zástupce lékaře nebo lékařského zařízení a zpravidla také právního zástupce pojišťovny škůdce, která do sporu přistupuje jako vedlejší účastník. Z těchto důvodů je téměř nutností obrátit se na odbornou pomoc zkušeného advokáta, který Vaší věc před začátkem sporu důkladně posoudí.

          Naši advokáti se na problematiku sporů pacientů s lékaři  jako jedni z mála v České republice dlouhodobě specializují. Při přebírání zastoupení Vaši věc s ohledem na naše dlouhodobé zkušenosti při vedení sporů se zdravotnickými zařízeními odborně posoudíme a v případě kladného výsledku navrhneme zpracování znaleckého posudku ještě před začátkem soudního řízení. Tento posudek doporučujeme zpracovat některým z našich lékařů – specialistů, se kterými dlouhodobě v této oblasti spolupracujeme. Tento postup nám zajistí, že nezačneme soudní spor bez reálné šance na úspěch, který by mohl mít pro poškozeného a jeho blízké fatální finanční následky.