Pracovní úraz

   

       – Naši advokáti mají rozsáhle zkušenosti s odškodňováním následků pracovních úrazů, díky kterým můžeme garantovat, že dostanete odškodnění, které Vám po právu náleží v jeho maximální výši.

    – Bezplatná první konzultace s advokátem ve věci náhrady škody na zdraví z pracovního úrazu.

_________________________________________

          V případě vzniku škody na zdraví při výkonu pracovní činnosti pro zaměstnavatele máte nárok na plnou náhradu této škody. Vznikne-li v důsledku utrpěného pracovního úrazu zaměstnanci škoda, je za ni odpovědný zaměstnavatel, a to i v případě, že dodržel předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

          Pakliže zaměstnavatel odmítá uznat svou odpovědnost za pracovní úraz, nebo jí odmítá z části, vysoce doporučujeme obrátit se na odbornou právní pomoc, která Vám dá jistotu, že zamítavé stanovisko zaměstnavatele má oporu v právních předpisech. Velmi časté jsou případy, kdy zaměstnavatel odpovědnost za škodu sice přizná, ale pojišťovna stále hledá důvody, pro které plnění odmítá, nebo plní pouze s části s odkazem na spoluzavinění zaměstnance.

          V těchto případech, kdy poškozený stojí sám proti zaměstnavateli i pojišťovně,je vhodné vyhledat odbornou pomoc advokáta, který se v této těžké situaci postaví za Vaše práva.