Dopravní nehody

– Dlouhodobá specializace a zkušenosti při hájení práv obětí dopravních nehod.

– Za dobu existence naší kanceláře jsme pomohli tisícům klientů, kteří se vinou zranění z dopravní nehody dostali do tísnivé životní situace.

– Bezplatná první konzultace s advokátem.

____________________________________________________

          V případě, že jste se stali účastníky dopravní nehody, kterou Vám byla způsobena újma na zdraví a kterou jste nezavinili, jsou Vaše nároky plně hrazeny pojišťovnou na základě smlouvy o povinném ručení, uzavřené na vůz škůdce.

         Klíčová pro každého poškozeného je otázka, na jaké nároky a v jakém rozsahu má právo. Pojišťovny Vám přirozeně nenabídnou částku, které by bylo možné dosáhnout s právním zastoupením. Velká část poškozených se tak postupem bez odborné pomoci sama obírá o možnost získat pojistné plnění, které bude řádově o desítky procent vyšší, než  jaké činila první nabídka pojišťovny.