Náhrada škody na zdraví

Odborná pomoc zvýší vymožené částky o desítky procent.

První konzultaci s advokátem ve věci škody na zdraví z dopravní nehody a pracovního úrazu poskytujeme bezplatně.

Naše advokátní kancelář se od roku 1990 specializuje na právní oblast náhrady škody na zdraví. Za více než 25 let působení v tomto právním odvětví jsme pomohli ke spravedlivému odškodnění tisícům klientů, kteří utrpěli neoprávněný zásah do svého zdraví, případně jejich nejbližším osobám.

Naši specializovaní advokáti Vám zaručí, že pro Vás získané odškodnění bude nejvyšší možné. Vycházíme nejen ze zkušeností při působení v České republice, ale poskytujeme právní služby i v rámci škody, která vznikla za jejími hranicemi.

Právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku  otevřela dveře pro spravedlivější odškodnění poškozených, kdy výše vymožené částky bude napříště záviset na individuálním posouzení každého jednotlivého právního případu a kdy bude jednoznačně docházet ke zvyšování vymožených částek pro poškozené. Na druhou stranu k vymožení spravedlivé částky bude nyní více než kdy dříve potřeba vyhledat odbornou pomoc, advokáta, který se postaví za Vaše nároky při jednání s pojišťovnami a před soudy.

Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá, že v případě právního zastoupení je vymožené odškodnění vyšší až o desítky procent. V případě, kdy se poškozený rozhodne vymáhat nároky sám, není ojedinělé, že se zbytečně připravuje až o stovky tisíc korun.

V případě, že naší kanceláři vložíte svou důvěru, můžeme bez obav garantovat, že částka vymožená za Vaše útrapy bude ta nejvyšší možná.